Πρόγραμμα Προπονήσεων

2020 - 2021 ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
Personal / Group  Training    9:00-12:00πμ 9:00-12:00πμ 9:00-12:00πμ 9:00-12:00πμ 9:00-12:00πμ  
Baby     5:15μμ - 6:15μμ   5:45μμ - 6:45μμ   
Προ-Αγωνιστικό  6:15μμ - 7:15μμ   6:15μμ - 7:15μμ      
Young Fencer   6:15μμ - 7:15μμ   6:15μμ - 7:15μμ    
Αγωνιστικό Α 7:15μμ - 8:30μμ   7:15μμ - 8:30μμ   4:30μμ - 5:45μμ  
Αγωνιστικό Β   6:15μμ - 7:15μμ   6:15μμ - 7.30μμ 4:30μμ - 5:45μμ  
Εφηβικό 8:30μμ - 9:45μμ   8:30μμ - 9:45μμ     9:00-10:15πμ 
Ενήλικες   8:30μμ- 22:00μμ   7:30μμ - 9:00μμ   10:15πμ-11:30πμ

 

Το πρόγραμμα μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς ενημέρωση του παραπάνω πίνακα.

© 2020 www.eax.gr. All Rights Reserved.